ÁFA kulcsok kezelése - Egyszerűség és rugalmasság

ÁFA kulcsok kezelése - Egyszerűség és rugalmasság

ÁFA kulcsok kezelése - Egyszerűség és rugalmasság

Az online számlázás terén történt fejlesztéseknek köszönhetően a magyar Nemzeti Adóhivatal (NAV) által kidolgozott online számla rendszer egyre fontosabb szerepet tölt be a vállalkozások életében. A Logzi ügyviteli szoftver pedig ezen a téren kiemelkedő lehetőségeket kínál ügyfeleinek. Ebben a cikkben részletesen ismertetjük az ÁFA kulcsok kezelésének lehetőségeit a Logzi rendszerében.

ÁFA kulcsok kezelése

A Rendszer beállítások / Adó kulcsok menü egyszerűvé teszi az ÁFA kulcsok kezelését. Itt már alapból néhány ÁFA típust tartalmaz, például adókulcs megnevezése 27%, mértéke 27. A rendszer lehetőséget biztosít az ÁFA féleségek módosítására vagy újabb kulcsok hozzáadására, így mindig naprakész és személyre szabott lehet a beállítás.

ÁFA-hoz megadandó kötelező jellemzők

Adókulcs megnevezése: A számlán megjelenő 3 karakteres kód, például 27%, 5% TAM, AM, FAD, HO stb.
Az ÁFA mértéke értelemszerűen 27, 18, 5 vagy 0.
NAV megnevezés: Az XML formátumú számla adatszolgáltatáshoz szükséges kódok kiválasztása a NAV számára.

ÁFA a NAVOSZ 3.0 rendszerében

Az ÁFA kulcsoknak meg kell felelniük a NAVOSZ3.0 rendszer követelményeinek. A rendszer segítségével könnyen kiválaszthatók a megfelelő NAV kódok az egyes ÁFA típusokhoz, például 27, 18, 5%-os ÁFA-hoz vagy különféle mentes típusokhoz.

Érték Jelentés ÁFA törvény Használati példa
AAM Alanyi adómentes XIII. fejezet A számla kibocsátója alanyi mentességet választott és a mentesség használatára jogosult (nem érte el a jogszabályi értékhatárt)
ÁFA Az alkalmazott adó mértéke ÁFA tv. 169. § j

AFE Adóalap és felszámított adó eltérésének kódja

ATK Áfa tárgyi hatályán kívül 2-3. § Kizárólag tárgyi hatályon kívüli ügyletről nem kell számlát kiállítani, de egy számla tartalmazhat tárgyi hatályon kívüli tételt is. Ide tartozik például a kártérítés, a közhatalmi tevékenység, ,a közcélú adomány stb.
EAM adómentes termékértékesítés a Közösség területén kívülre (termékexport harmadik országba) 98-109. § Belföldön teljesített termékértékesítés, aminek a következményeként a terméket kiléptetik harmadik országba (termékexport). A jogszabály alapján olyan speciális esetek is idetartoznak, mint például a nemzetközi szerződés alapján érvényesülő adómentesség.
EUE Másik tagállamban teljesített, nem fordítottan adózó ügylet
Az EU másik tagállamában teljesített olyan ügylet, ami után nem a másik tagállami terméket beszerzőt, szolgáltatás igénybevevőt terheli az adófizetési kötelezettség (nem tartozik az EUFAD37 és EUFADE esetei közé).
EUFAD37 Áfa tv. 37. §-a alapján másik tagállamban teljesített, fordítottan adózó ügylet 37. § (1) Adóalany számára nyújtott szolgáltatás, aminek a teljesítési helyét a vevő gazdasági célú letelepedése (vagy lakóhelye, szokásos tartózkodási helye) határozza meg az Áfa tv. 37. § (1) bekezdése alapján és az másik tagállamban található. A számlán kötelező szerepeltetni a vevő közösségi adószámát. Ezen szolgáltatásokat az összesítő nyilatkozaton is szerepeltetni kell.
EUFADE Másik tagállamban teljesített, nem az Áfa tv. 37. §-a alá tartozó, fordítottan adózó ügylet
Másik tagállamban teljesített fordítottan adózó ügylet, amelynek teljesítési helyének megállapítása nem az EUFAD37 esete alapján történik. Ehhez az esethez tartozó ügyleteknél a magyar adózónak nincs bejelentkezési kötelezettsége a teljesítés helye szerinti tagállamban. Ilyen eset például a fel- vagy összeszerelés tárgyául szolgáló termék másik tagállami értékesítése.
FAD A belföldi fordított adózás jelölése -Áfa tv. 142. §

HO Harmadik országban teljesített ügylet
Olyan ügylet, aminek az Áfa tv. szerinti teljesítési helye EU-n kívül van. Például harmadik országban teljesített szolgáltatás, harmadik országban fekvő ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatás.
KAF Különbözet szerinti szabályozás jelölése - Áfa tv. 169. § p) q)

KBAET adómentes Közösségen belüli termékértékesítés, új közlekedési eszköz nélkül 89. § A Közösség másik tagállamában regisztrált adóalany számára történt termékértékesítés, amennyiben a termék az adott tagállamba került elszállításra. Az új közlekedési eszköz értékesítése a KBAUK esethez tartozik. A vevő közösségi adószámát a számlán kötelező feltüntetni.
KBAUK adómentes Közösségen belüli új közlekedési eszköz értékesítés 89. § (2) Új közlekedési eszköz másik tagállamba történő értékesítése. A vevő nem feltétlenül adóalany, lehet például magánszemély is, ezért közösségi adószám nem feltétlenül jelenik meg a számlán. Az Áfa törvény 259. § 25. pontjában felsorolt adatok a számla kötelező adattartalmát képezik.
NAM egyéb nemzetközi ügyletekhez kapcsolódó jogcímen megállapított adómentesség 110-118. § A jogszabály felsorolja az ide tartozó eseteket. Ilyen lehet például az adómentes közvetítői tevékenység, termék nemzetközi forgalmához kapcsolódó egyes tevékenységek adómentessége.
NOA Nincs felszámított ÁFA a 17. § alapján

NONREFUNDABLE_VAT az áfa felszámítása a 11. vagy 14. § alapján történt és az áfát a számla címzettjének nem kell megtérítenie 11. §, 14. § Az ide tartozó eset annyiban tér el az előzőtől, hogy a termékben, szolgáltatásban ingyenesen részesülő az adóalannyal kötött szerződésében, megállapodásában (ami lehet szóbeli is), vállalja, hogy megtéríti az adóalanynak azt az adót, amit az adóalanynak a neki nyújtott ingyenes termék, szolgáltatás miatt kell fizetendő áfaként megállapítania.
REFUNDABLE_VAT az áfa felszámítása a 11. vagy 14. § alapján történt és az áfát a számla címzettjének meg kell térítenie 11. §, 14. § Olyan, az adóalanytól eltérő személy részére végzett szolgáltatás vagy termék átadás, amit az Áfa tv. ellenérték fejében végzettnek minősít, és ezért ahhoz kapcsolódóan az adóalanynak adófizetési kötelezettsége van. Ilyen például az, ha az adóalany az ellenérték fejében igénybevehető szállodai szolgáltatását ingyenes biztosítja az ügyvezető és családja számára addig, amíg ők a saját lakásukban felújítást végeztetnek.
TAM 'tárgyi adómentes' ill. a tevékenység közérdekű vagy speciális jellegére tekintettel adómentes 85. §, 86. § Az értékesítés a tevékenység közérdekű jellegére vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel mentes az adó alól. (Például adómentes oktatás, egészségügyi szolgáltatás).


Fontos megjegyzés

A NAV Online számlaadat adatszolgáltatás gépi kódjai nélkülözhetetlenek, de szövegesen nem jelennek meg a számlán. A számlán továbbra is meg kell jeleníteni a mentességet előíró törvényi hivatkozásokat.
A külföldi partnerek számára irreleváns, és az NAV XML-ben kötelező.  A Logzi ügyviteli szoftverrel könnyedén kezelheti az adó kulcsokat, biztosítva a pontos és hozzáértő számlázást a vállalkozása számára.

Vedd fel a kapcsolatot velünk

Érdeklődsz a szoftverünkkel kapcsolatban, írj bátran!

Segítségre van szükséged?

Ha nem találod a választ és szükséged van segítségre

Regisztrációdat hozd létre most,
fizess később!

Próbáld ki 10 napig ingyen, kockázatok és kötöttségek nélkül!